“EU NETWORKS” a Espanya

“EU NETWORKS” a Espanya

El passat 14 de novembre, José Manuel García, responsable del servei d’InfoEuropa del Centre d’Informació Juvenil va assistir a la visita informativa a la Comissió Europea “EU NETWOKS a Espanya” que es va dur a terme a Brussel•les. El tècnic va anar en representació de la xarxa Eurodesk en l’Ajuntament d’Elx conjuntament amb altres xarxes com EURES, EUROPE DIRECT i centres de documentació de les universitats de tota Espanya.
El programa de la jornada estava compost dels següents actes:
QUO VADIS, EUROPA?
El Llibre Blanc sobre el Futur d’Europa
Reflexions i escenaris per a l’Europa dels vint-i-set
L’Estat de la Unió 2017
Xarrada amb Carlos MARTÍN RUIZ DE GORDEJUELA, Membre del Grup de Portaveus de la Comissió Europea

EXISTEIX L’EUROPA SOCIAL?
Document de reflexió de la Comissió sobre la dimensió social d’Europa
Trobada amb María Luisa LLANO CARDENAL, Cap de la Unitat “Coordinació” en la
Direcció General “Ocupació, Assumptes Socials i Inclusió”
LA UE I LA GLOBALITZACIÓ, RELACIÓ ENDÒGENA I EXÒGENA:
Document de reflexió de la Comissió sobre l’aprofitament de la Globalització
Trobada amb Miguel CEBALLOS BARÓN, Cap de Gabinet Adjunt de Cecilia
MALMSTRÖM, Comissària responsable de la cartera de “Comerç”
INVERSIÓ I CAPACITACIÓ EN L’ESTRATÈGIA DE LA UE PER A LA JOVENTUT:
Garantia Juvenil, Iniciativa sobre l’Ocupació Juvenil
Trobada amb Stanislav RANGUELOV i Effie MELETIOU, membres de la Unitat
“Espanya, Malta” en la Direcció General “Ocupació, Assumptes Socials i Inclusió”
FINANCES PER AL FUTUR:
Toca reinventar la Unió Europea
Trobada amb Ana María GÓMEZ MASCARELL, Assistent política de Nadia CALVIÑO,
Directora General de la Direcció General “Pressupostos”

Com a conclusió, cal assenyalar que aquest tipus de jornades enriqueixen informativament i directament el propi servei InfoEuropa, i ens dóna la possibilitat de traslladar als joves il·licitans la informació referent a Europa de primera mà i el més actualitzada possible. Igualment, volem destacar la professionalitat de la resta de professionals participants de la visita, i les possibles sinergies que en el futur es podran realitzar treballant en xarxa.